ฉลองวันปลาสีส้ม - World Salmon Day 2023

ฉลองวันปลาสีส้ม - World Salmon Day 2023

🐟🌊🍣 รู้หรือไม่ วันที่ 8 ตุลาคมของทุกปีคือ วันปลาแซลมอนโลก เป็นวันที่เราจะตระหนักถึงความสำคัญของปลาแซลมอนทั้งในด้านอาหารและระบบนิเวศ

ปลาแซลมอนไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกอาหารทะเลที่หลากหลายและน่าทานเท่านั้น แต่มันยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอีกด้วยเพราะการเดินทางอพยพไปยังต้นน้ำเพื่อวางไข่ของปลาแซลมอนมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์

ไม่ว่าคุณจะกำลังลิ้มรสปลาแซลมอนแสนอร่อยหรือคิดถึงความสำคัญทางนิเวศวิทยาของพวกมัน วันปลาแซลมอนโลกก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของสัตว์น้ำแสนสำคัญเหล่านี้

#วันปลาแซลมอนโลก

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published