Yakiniku Set : Kurobuta Set (Large)

1,990.00 ฿

-Kagoshima Kurobuta Belly x2 (300g)

-Kagoshima Kurobuta Loin x2 (300g)

-Kagoshima Kurobuta Boston Butt x2 (300g)

-Arabiki Sausage x2 / Smoked Bacon x2

-Namuru X2

-Kimchi X2

-Muki Tare (for marinate) x2

-Zuke Tare (for dipping) x2

-Chili, Garlic