USDA Choice Striploin Steak เนื้อ USDA Choice 1,750 บาท/กก

- USDA Prime Beef ผลิตจากวัวหนุ่มที่ได้รับการเลี้ยงอย่างดี มันมีความอุดมสมบูรณ์เล็กน้อยถึงมีหินอ่อนมากมาย

- ผลิตภัณฑ์แช่เย็น