Bayonne Cured Ham บายอนแฮม

แฮมที่ได้รับการรักษาให้หายไปนั้นมาจากหมูบรอนส์ซึ่งเลี้ยงและแปรรูปในทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสและมีสถานะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการป้องกัน เนื้อที่สุกช้านั้นมีสีแดงเข้มและมีรสชาติอ่อน

 

อายุ:10 เดือน