มิยาซากิวากิว A4 ริบอายสเต็กเนื้อมิยาซากิวากิว A4 A4 4,200 บาท/กก.

- ในการแข่งขันระดับชาติที่จัดขึ้นทุก ๆ 5 ปีและมักเรียกกันว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของ Wagyu Beef มิยาซากิบีฟได้รับรางวัลสูงสุดของรางวัลนายกรัฐมนตรี 3 ครั้งติดต่อกัน นั่นหมายความว่า Miyazaki Beef ถือเป็นจุดสูงสุดในญี่ปุ่นเป็นเวลา 15 ปี นั่นคือเหตุผลที่เนื้อมิยาซากิได้รับการยกย่องอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่นและเหตุผลที่น่องของมิยาซากิได้รับการคัดเลือกโดยผู้ผลิตวัวแบรนด์ที่จะเลี้ยงในภูมิภาคอื่น ๆ

- ตัดความหนา 1.5 ซม

แช่เย็น