Kobe Gyu A4 Striploin สเต็กเนื้อโกเบสตริปลอยน์ A4 9,980 บาท/กก

- วัวพันธุ์แท้ Tajima-Gyu มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะผ่านเกณฑ์คุณภาพเฉพาะเพื่อให้ได้รับชื่อ"Kobe Gyu"

- Kobe Gyu ที่เก่งกาจและตรวจสอบย้อนกลับได้

- นำเข้าโดย Foodworks เป็นผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต

- ตัดความหนา 1.5 ซม

แช่เย็น