Kani Miso ใน Crabshell คานิมิโสะมันปูในกระดอง 3 ชิ้น/แพ็ค

ปูกับมิโซะในปู
เหมาะกับมื้ออาหารที่คุณโปรดปราน


-3 ชิ้น/แพ็ค
แช่เย็น