"Akitakomachi" ข้าวญี่ปุ่นข้าวสารญี่ปุ่นสายพันธุ์อาคิตะโคมาชิ

- ข้าวเมล็ดสั้นญี่ปุ่นที่ปลูกในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เหมาะสำหรับ Donburi และเมนูข้าว

- แพ็ค 2 กิโลกรัม

- บรรยากาศ