Frozen US Scallop เนื้อหอยเชลล์ US ขนาด 250 กรัม/แพ็ค

เก็บเกี่ยวจากมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นแหล่งหอยที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกสำหรับหอยเชลล์ที่ดีที่สุดในโลก

Wild Caught

  • ได้รับการรับรองจาก MSC
  • ขนาดมีตั้งแต่ 10-20 ชิ้นต่อปอนด์