Engawa Slice เชฟปลาตาเดียวสไลซ์ 20pc/pack

Engawa เป็นกล้ามเนื้อครีบที่วิ่งไปตามขอบของปลาซึ่งส่วนใหญ่เป็น Halibut พื้นผิวที่ได้รับการยืนยันและ crunchier กว่าเนื้อ
-20 ชิ้นต่อถาด
แช่เย็น