Sushi Aka EBI (กุ้งแดงอาร์เจนตินา) กุ้งซูชิอาร์เจนติน่าแช่แข็ง 20 ชิ้น/ถาด

กุ้งตัวนี้หวานกว่าเจ้าเนื้อและ meatier กว่า Amaebi กระชับกว่า Botan Ebi สามารถทำหน้าที่เป็น Nigiri Sushi ได้ด้วยเกลือสินเธาว์ชีสหรือ Mentai Mayo ยังเป็นที่รู้จักกันในนามกุ้งแดงของอาร์เจนตินา

  • ปลาดิบเกรด

  • 20 ชิ้นต่อถาด

  • แฟลชแช่แข็งเพื่อความสดชื่น

  • เมื่อละลายแล้วโปรดอย่ารีเฟรช เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดในตู้เย็นเป็นเวลาสูงสุด 1 ~ 2 วัน