"Sasanishiki" ข้าวญี่ปุ่นข้าวสารญี่ปุ่นสายพันธุ์ซาซานิชิกิ

- ข้าวเมล็ดสั้นญี่ปุ่นที่ปลูกในท้องถิ่นในประเทศไทย

- เหมาะสำหรับเมนูซูชิ

- แพ็ค 2 กิโลกรัม

- บรรยากาศ