Jean Larnaudie "ตัวเลือกแรก" Foie Gras แฟรนไชส์

-Jean Larnaudie แบรนด์หมายเลข 1 ของฝรั่งเศสที่มี 40 เหรียญเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ

- ต้นกำเนิดในฝรั่งเศสตั้งแต่การเพาะพันธุ์ไปจนถึงการผลิต

เกรดเฟิร์สช้อยส์เป็นตัวเลือกสำหรับเงิน

- ขนาด 500-700 กรัม / ชิ้น

แช่เย็น